Tájékoztatjuk az "EU legislation on cookies" törvény értelmében, hogy az oldal kizárólag a működéséhez cookie-kat használhat, amely semmi személyes információt nem továbbít! 

Chen Shi Xinyi Hunyuan Tai Ji Quan

"A gyengédség az erőt nemessé csiszolja..."

Chen Fake
(1887-1957)

Chen Fake Nagymester erkölcsös karaktere
(Hong Junsheng elbeszélése alapján leírta
Joseph Chen és Charles Tauber 1998.)

A történelem során számos olyan viszályról lehet olvasni, amelyben híres harcművészek is szerepeltek. Bár mindegyikük magas tudással rendelkezett, egyesek túlzó brutalitásuk és kegyetlenségük miatt váltak híressé, míg mások könyörületességük és erkölcsös magatartásuk miatt. Az utóbbiak közül került ki az ismert legendás Taijiquan mester, Chen Fake. Chen Fake 1887-ben született családja mezőgazdasági falujában, Chenjiagouban. Ő volt Chen Changxing ükunokája, aki egykoron Yang Luchan-nak tanította a Taijiquan-t. Betegeskedő gyerekként Chen Fake nem sok időt fordított a Taijiquan elsajátítására egészen addig, míg nyilvánvalóvá nem vált, hogy a családi művészet örökletes címe, a „zászlóvivő”, az apjáról egy másik, sokkal szorgalmasabb és kitartóbb személyre száll. Ezért sokkal több időt szánt a gyakorlásra és napi háromszor tíz körben végezte el a hagyományos gyakorlatokat. A tűző napsütésben, az árnyékát figyelve ellenőrizte a testtartások helyességét és a megszállott gyakorlásnak köszönhetően már 17 évesen kiérdemelte a mester címet.

1928-ban, unokaöccse /Chen Zhaopei/ meghívására Chen Fake, Pekingbe utazott Taijiquan-t tanítani. A számos sikeres kihívásos küzdelem és bemutató hatására rövidesen nagy hírnévre tett szert a fővárosban. Nagy számban fordultak hozzá az érdeklődők azzal a kéréssel, hogy tanítsa őket.

Chen Fake tanítványai közül már sokan mester szintű jártasságot szereztek más stílusokban. / Liu Ruizhan, Tang Hao, Gu Liuxin, Lei Muni, Tian Xiuchen, Li Jingwu, Feng Zhiqiang, Li Zhongying. / Ez egyértelműen jelzi Chen Fake elismertségét a harcművészetekben.

Miután létrejött az „Új Kína”, Chen Fake együttműködött egy másik neves Wushu mesterrel / Hu Yaozhen / a Fővárosi Wushu Társaság létrehozásában, amelynek Chen Fake lett az elnöke. Ebben a minőségben tevékenyen működött közre a Chen Taijiquan elterjesztésében.

Bár Chen Fake 1957-ben meghalt, életének számos részlete fennmaradt egyik legelső tanítványa, Hong Junsheng írásaiban, aki 1930-tól 1944-ig tanult tőle. Mind a harcművészeti jártasság, mind az erkölcsös magatartás, melyek legendássá tették Chen Fake-t, megjelennek a következő történetekben, melyek Hong írásaiból lettek lefordítva.

Chen mester tisztességes, becsületes ember volt. Az édesanyjához különösen ragaszkodott. Amikor először találkoztam vele, láttam, hogy a szeme erősen vérágas. Kérdezősködtem, és kiderült, hogy az idős édesanyjáról kellett gondoskodnia, aki lebénult, és túlsúlyos is volt. Nehezen tudott eljutni a fürdőszobáig, és állandó segítségre szorult. Chen mester három éven keresztül éjjel-nappal gondozta, és soha nem pihente ki magát. A szemei bevéreztek, elfertőződtek, és úgy is maradtak.
Amikor valami ünnepséget tartottunk, a mester mindig csak egy pohár alkoholt ivott. Elmesélte, hogy valamikor képes volt több pohár tömény szeszt is meginni, és mégsem rúgott be. Egyik nap egy fiatalabb nagybátyjával ivott az anyja mellett. Egy kis hordónyi ital elfogyott. Chen Fake három napig aludt, a nagybátyja azonban meghalt. Az édesanyja akkor megparancsolta neki, hogy kerülje a szeszesitalokat. Egy ünnepségen csak egy pohárral ihatott meg. Chen Fake több mint tíz éve betartotta ezt az utasítást.
Chen mester ezt szokta mondani: „Az életmód alapja a becsületesség legyen. A másokkal való kapcsolatnak a szerénység és a harmónia a gyökere. Ha nincs becsületesség, nincs bizalom; ha nincs szerénység, nincs előrehaladás, s ha nincs harmónia, nincs barátság. A szerénység és a harmónia a becsületességből sarjad, nem a képmutatásból.”
Mesterem soha nem tartotta magát a belső harcművészetek mesterének. Csak ennyit mondott erről: „Mindent fel lehet osztani belsőre és külsőre. Ha a taijiquan belső harcművészet, és három napig tanultad, s a külső művészetet még csak utánozni sem vagy képes, hogyan hívhatod magad belső harcművésznek?” Mesterem mindig dicsért másokat, de soha nem kritizált. Például, amikor a parkban taijiquan gyakorlókat láttunk, néha megkértük, mondja el a véleményét róluk. Csak háromféle választ adott. Az első: „Jó.” A második: „Van benne gongfu.” A harmadik: „Én ezt nem értem.” Az első azt jelentette, hogy a mozgásban a forma és a gongfu is egyaránt jó. A második azt, hogy az illető szorgalmasan, sokáig gyakorolt, de még nem kielégítő a formája. A harmadik válasz azokra vonatkozott, akiknek se a formája, se a gongfuja nem ért semmit. Chen mester azonban soha semmi sértőt nem mondott, még ezekre az emberekre sem.
A mesterem mindig kötelességének érezte, hogy megvédje mások hírnevét és segítse őket. Például, a pekingi Xiao Shi Újság egyszer azt írta, hogy a százéves Wang Jiaoyu közvetlen tanítványa volt Yang Luchannak. Wang a Luzu templomban tanított, a He Ping Men Nei utcában, Xi Wa Changnál. Egy időben sok tanítványa volt. Az egyik osztálytársam, Li Henian fiatal volt, és hajlamos a bajkeverésre. Odament, hogy kipróbálja, milyen képességei vannak Yang Luchan tanítványának. Úgy hírlett, hogy Wang három termet bérelt a templomban. Az ágyon ült, mint a kőtábla. Chen, az unokaöccse tanított a nevében. Li He visszajött és elmondta a többieknek, hogy Wang egy üres koporsó (ez egy pekingi kifejezés az öreg és gyenge emberekre). Li He nem harcolt vele. A mesterem megkérdezte tőle, hogy miért ment oda.
E mögött egy másik történet rejlik. Három évvel korábban a mesterem és én Xu Rusheng házánál voltunk. Valaki hozott egy névjegykártyát. A kalligráfia szerint Wang Jiaoyu volt az illető. Ez harcművészeti látogatásnak számított. A mestert azonnal üdvözölték. Wang bemutatkozott, és elmondta, hogy a Yang családnál tanult. Mivel idős volt, és jövedelme semmi, szerette volna megkérni Xu igazgatót, hogy adjon neki állást az iskolájában. Felkértük egy bemutatóra, a forma felénél azonban kifulladt. Xu azt mondta: Mindketten harcművészek vagyunk. Segítenünk kell egymásnak. Az iskolában azonban felvételi szabályzat van. Igazgató vagyok, de még én sem vehetek fel bárkit. Megjegyzem azonban a nevét a jövőre.” Udvariassági gesztusként adott tíz jüent neki. Chen mester és én fejenként öt jüent adtunk. Wang Jiaoyu akkoriban alig túl volt a hatvanon, saját állítása szerint. Három évvel később hirtelen, varázslatos módon százéves lett. Ezt azért mondta, mert ha nem lett volna száz éves, nem mondhatta volna el magáról, hogy élt Yang Luchan idején. A szobájában, az asztalon volt egy táblácska, amin vörös írásjeggyel az állt, hogy ez Yang Luchan, az ő mestere helye. Ez is azt bizonyította, hogy az egykori mester tanítványa. Akkoriban ilyen csalásokkal gyakran találkoztunk. Még az új Kínában is volt egy nyolcvanéves mester, aki azt állította, hogy száz esztendős, és senki nem merte kétségbe vonni a szavát. Ez is országunk népének jóindulatú természetéről tanúskodik.
Néhány évvel ezelőtt láttam valakinél az öreg Wang tanításának kézzel másolt példányát. Azt volt benne, hogy a dang lesüllyesztése olyan, mint amikor valaki leül a vécére. Talán az öreg Wang tényleg tanult néhány titkos dolgot a Yang családtól. A mesterem arra intett, hogy tartsam titokban, hogy találkoztunk Wanggal, Xu házában, nehogy a megélhetése elvesszen. Micsoda jóindulatú mester!
Shen San akkoriban egy birkózó volt. Egy nap, egy harcművészeti versenyen találkozott Chen mesterrel. A két mester üdvözölte egymást, kezet ráztak és beszélgetni kezdtek. A nagyra becsült Shen azt mondta: „Úgy hallottam, hogy a taijiquan főleg a lágy energiát használja. Egy Leitai versenyen sorsot húznak, hogy kik versenyeznek. Mi történik, ha egy taiji gyakorlót egy birkózóval állítanak össze?” A mester így felelt: „Kell, hogy legyen valami módja annak, hogy boldogulhat a taiji a birkózással. Nekem nincs személyes tapasztalatom erről. Amikor a csatamezőn két ellenséges sereg szemközt áll egymással, nem kérdezik meg, milyen stílusban harcol a másik.” Shen erre azt mondta: „Mit szólna hozzá, ha mi ketten kipróbálnánk ezt?” Chen mester azt válaszolta: „Bár a birkózáshoz nem értek, szeretem nézni. Egyszer láttam, hogy a birkózó megragadta az ellenfele ruhaujját, és utána végrehajtott egy technikát.” Miközben ezt mondta, kinyújtotta a kezeit, hogy megragadja a tiszteletreméltó Shen urat. Néhány tanuló és én figyeltük az eseményt. Úgy véltem, két ilyen nagyszerű mester találkozásánál remek bemutató lesz, és tanulhatunk néhány hasznos dolgot. Éppen akkor azonban elhívták őket valamilyen találkozóra. A mesterek nevetgélve, beszélgetve mentek el.
Két nappal később a mester házában voltunk, amikor Shen úr jött látogatóba, és hozott egy doboz ajándékot. „Köszönöm, hogy elengedett a múltkor” – mondta. A mesterem erre azt felelte, hogy éppen ellenkezőleg volt. Amikor ezt hallottam, azt hittem, hogy egy másik helyszínen próbálták ki a tudásukat és sajnáltam, hogy nem lehettem ott. Shen úr látta a zavarodottságomat, és megkérdezte, hogy a mesterünk talán nem mondta el nekünk, mi történt? Nemmel feleltem. Shen úr erre a combjára csapott és felkiáltott: „Csodálatos tanára van! Micsoda erkölcs! Tanulnia kell tőle. Amikor a szakértők harcolnak, azonnal tudják, hogy milyen képességekkel rendelkezik az ellenfelük. Amikor én megérintettem a mestere kezét, nem tudtam erőt alkalmazni vele szemben. Már rögtön tudtam, hogy micsoda jártassága van.” Nem sokkal később a tiszteletreméltó Shen úr jó hangulatban távozott.
Miután elment, az egyik tanuló meggondolatlanul azt kérdezte: „Mester, miért nem verte meg?” A mesterünk komoly arccal válaszolt: „Megverni? Miért tettem volna?” A tanuló látta, hogy a mester milyen hangulatban van és többet nem mert megszólalni. Chen Fake éles hangon kérdezte tőle: „Mondd csak, te szeretnéd, hogy mások szeme láttára verjenek el?” A tanítvány nemet mormolt. A mester erre azt mondta: „Szóval nem tetszene! Ha neked nem tetszik, miért akarod, hogy másokkal megtörténjen? Még csak gondolnod sem szabad ilyesmire!” Aztán a hangulata megváltozott, és kedves arckifejezéssel folytatta: „Híresnek lenni nem könnyű. Mindig igyekeznünk kell, hogy mások hírnevét megóvjuk.” Akkor mély benyomást tett rám mesterem jelleme. Később rádöbbentem, hogy Shen úr jelleme is épp ilyen ragyogó. Nem kellett senkinek erről beszélnie, mert soha, senki nem tudta meg. Mindketten egyformák voltak, nem csoda, hogy hosszú ideig barátok maradtak.

Ez a történet, a Li Jianhuával történt találkozás és a Nemzeti Egyetem téglapadlójának feltörése szerepelt a Kínai Hírügynökség egyik újságírójának, Feng Dabiaónak cikkében, ami a Wulin nevű magazinban jelent meg. 1982 júliusában Shanghaiban találkoztam Chen Xiaowanggal. Ő elmondta, hogy Shen mester fia, Shao Sen nagyon mérges a történet miatt.

Én az igazat mondtam. Tiszteltem Shen mester őszinteségét. Amikor Chen mester velünk beszélgetett, ezt is elmondta: „Egy érintés után már éreztem, hogy Shen mester nagyon gyors. Ha harcoltunk volna, nehéz lett volna megjósolni a kimenetelét.” Láthatjuk, hogy a két mester kölcsönösen tisztelte egymást. Mindketten példaképek, akiktől tanulhatunk. Soha nem felejtjük el őket.

A szerzőről: Joseph Chen Hong Junsheng tanítványa volt, egészen Hong 1996-ban bekövetkezett haláláig, miután is Feng Zhiqiang tanítványa lett. Joseph Chen, Chen stílusú Taijiquan-t tanít iskolájában, a Zhiqiang Chen Taiji Akadémián Edmontonban. Charles Tauber jelenleg Chen stílusú Xinyí Hunyuan Taijiquan-t gyakorol Li Lairen Mester irányítása alatt (Toronto, Kanada) és leckéket vesz Hong Junsheng Shi Yong Chen stílusú Taijiquan-ából Joseph Chen-től.

Chen Fake-ról fennmaradt fényképsorozat: