Tájékoztatjuk az "EU legislation on cookies" törvény értelmében, hogy az oldal kizárólag a működéséhez cookie-kat használhat, amely semmi személyes információt nem továbbít! 

Chen Shi Xinyi Hunyuan Tai Ji Quan

"A gyengédség az erőt nemessé csiszolja..."

A Tàijíquán és a Chén stílus eredete röviden

A Tàijíquán az egyik legelterjedtebb kínai harcművészeti és egészségmegőrző módszer. Kialakulása meglehetősen homályos múltra tekint vissza. A Tàijíquán eredetét, különböző források nem egységesen határozzák meg, de elmondható, hogy a hagyományok leginkább Zhāng Sānfēng taoista szerzeteshez kötik. Személyével kapcsolatban, különböző korokban végeztek kutatásokat, de semmilyen hiteles történeti utalást nem találtak arra vonatkozóan, hogy mikor élt és egyáltalán létezett-e. Ezért a kínai hagyomány a Chén család 9. generációját képviselő Chén Wang Ting-et tekinti a Chén Tàijíquán megalapítójának, mely minden Tàijí stílus közül a legrégebbinek számít, és amelyből minden mai stílus /Yang, Wu (hao), Wu, Sun/ kifejlődött.

Zhāng Sānfēng

Chén Wangting (1600-1680), aki a Míng időszak végén és a Qíng-dinasztia uralkodásának kezdetén élt, számtalan utazása során a Quán fǎ több stílusát is elsajátította és már korán elismert harcművész volt. Shandong tartomány katonai elöljárója volt. Harcművészetéről alkotott nézeteit összekötötte a kínai orvoslással. Szülőfaluja1 védelmezésekor sok elismerésben részesült és nagy tisztelet övezte. Mikor idősebb lett, falujában maradt és az általa elsajátított legjobb technikákból létrehozott egy új stílust, melyet a taoista filozófiára támaszkodva Tàijíquán-nak nevezett el. Ebbe, a Dǎo yǐn-ből és a Tuīná-ból vett technikákat is belefoglalta. Különösen nagy hatással volt rá Wang Zongyue, a Changquán mestere és Qi Jiguang írásai. Innentől a Chén család stílusa hagyományozódott generációkon át, napjainkig.

Chén Wangting

 

Az általunk képviselt Chen stílusú Taiji vonal családfája:

A Chén családnak, eredetileg hét különböző pusztakezes formagyakorlata volt ismert. Ezt kiegészítette még a Tàijíquán Tōngbèi gyakorlata. Alapjai, a kora Shǎolín és Wúdang stílusai voltak, de mára ezekből csak kettő maradt fenn. Egy 83 lépéses, és egy 712 lépéses forma. Ezek a formák képezik még ma is a stílus magját. Ezen kívül a „lökő-kezek”3 bonyolult és kifinomult rendszerét, valamint a kardok4 és a lándzsa5 használatát hagyományozták tovább. Stílusának jellemzői az élénk, erőteljes és mély állások, a csavarodó mozgások, melyek a spirális erő használatát tanítják. A gyakorlatban a lágyság és keménység, kiegészítik egymást a gyors és lassú mozdulatokkal.

A 14. generációs mester Chén Changxing (1771-1835) írta meg az első könyvet a Tàijí-ról. Ő vonta össze a Chén stílus első és második formáját és Ő tanította Yang Fukui6-t, aki a Yang Tàijí megalkotója volt.

A 16. generációs Chén Xin írta a következő tanulmányt a Chén stílusról, írásának alapja Chen Changxing könyve volt. A Chén stílusú Tàijí mozdulatainak végrehajtásáról, alapelveiről Gu Luxin7 írt könyvet, amely két kiadást ért meg (1963, 1964,) és napjainkban is tankönyv értékkel bír.

A 17. generációs Chén Fake (1887-1957) mester Chen Yangxi három fia közül a legfiatalabb volt. Hírnevét fiatalkori győztes harcaival vívta ki. 1928-ban unokaöccse Chén Zhaopi hívására Pekingbe ment, ahol újabb győzelmei tovább növelték tekintélyét. Ezután megnyitotta első edzőtermét Pekingben.

Chén Fake

Pekingben sok tanítványt oktatott a Chén család harcművészetére, és közülük nagyon kimagasló volt Tian Xiuchen (1916-1984) és Feng Zhiqiang tudása.

Tian Xiuchen

A 18. generációs Feng Zhiqiang (1926 – 2012) családja, híres volt harcművészeti hagyományáról. Ezt a hagyományt folytatva, Shǎolín stílusokat tanult nagybátyjától, majd 12 évesen Pekingbe költözött, ahol tanítványa lett, Hu Yaozhen nagymesternek. Hu mestertől elsajátíthatta a Nèigōng-ot és a Xīnyì Liùhéquán módszerét. Mikor Hu mester látta tanítványa kitartását, szorgalmát és nagy tehetségét, beajánlotta őt Chén Fake Tàijí mesternél, és gondjaira bízta. Néhány évtizeddel később Feng Zhiqiang lett Chén Fake jogutódja, folytatva Chén Fake mester, Chén stílusú Tàijí hagyományait. Elősegítette, hogy a Chén stílusú Tàijí-t szerte a világon megismerjék, gyakorolják.

Feng Zhiqiang

1983-ban megalakult a Pekingi Chén stílus Tàijí Kutató Szervezet, melynek elnökéül választották, így a Chén stílusú Tàijí vezetője lett. Ettől kezdve a Chén Tàijí stílus elterjedt Kínában, majd szinte az egész világon.

Magyarországra 1996-ban jutott el a Chén Tàijí, Han Kuiyuan (1948-) 19. generációs mester által. Harcművészeti tanulmányait 5 éves korában kezdte, Shǎolín stílussal. Később Tian Xiuchen mesterhez került, akinél megismerhette a Chén Tàijí fortélyait. Tian mester látva szorgalmát és elhivatottságát, hamarosan a legjobb tanítványai közé emelte. Tian mester 1984-ben bekövetkezett halála után, Feng Zhiqiang mester fogadott tanítványa lett. Kitartó és szorgalmas gyakorlásával hatalmas tapasztalatokat szerzett Tian, majd Feng mester irányítása alatt. Önálló oktatói feladatokkal bízták meg, majd kinevezték a Pekingi Tàijí park vezetőedzőjének.

Han Kuiyuan

Feng Zhiqiang felkérte Őt, hogy Európában is népszerűsítse a Chén stílusú Tàijí-t. Han mester a kérésének eleget téve 1997-ben Magyarországra érkezett és Budapesten elkezdte tanítani a Chén stílusú Tàijí-t. 2001 őszén létrehozta a Magyarországi Chén stílusú Xīnyì Hùnyuán Tàijíquán Egyesületet.

Manapság Feng Zhiqiang mester munkássága mérföldkőként szolgál a Tàijí fejlődésében Kínában és az egész világon.

Feng mester gyakran mondja:

„Hagyjuk, hogy a kínai kultúra az emberiség jobbá tételét szolgálja! Ez, az én kívánságom.”


1 Chen Jia Gou, a Chén család faluja

2 Más néven Ágyú-ököl /Pàochuí/.

3 Tuī shŏu.

4 Jiàn, Dāo;

5 Qiāng;

6 Yang Lu Chang.

7 Chén Fake beavatott tanítványa.